Tuotteet

Marinol 100

Polttoneste erityisesti paineella toimiviin spriikeittimiin.

Masinol 100

Polttoaineen lisäaine, joka soveltuu käytettäväksi bensiinilaatujen 95E10 tai 98E5 kanssa. Tuote pitää moottorin puhtaana ja ehkäisee korroosiota.

Masinol E100

Polttoaineen lisäaine, joka on suunniteltu käytettäväksi etanolia sisältävien polttonesteiden (95E10, 98E5, E85) kanssa, vastaamaan näiden polttoaineiden moottoreille tuomiin haasteisiin.

Mineraalitärpätti

Lakkabensiini öljyliuotinmaalien ja vastaavien maalien ohentamiseen sekä erilaisten pintojen ja välineiden puhdistukseen.

Sinol 100

Polttoneste spriikeittimiin. Soveltuu käytettäväksi myös priimuksissa ja puhalluslampuissa.