Lamppuöljy

Lamppuöljy kaikkiin petrolivalaisimiin, myös grillihiilien sytytysnesteeksi.

Soveltuu kohteisiin, joihin suositellaan valopetrolin tai lamppuöljyn käyttöä, myös sisätiloissa.

Pakkauskoko

1L

Käyttö

Käyttöturvallisuustiedote

Ohjeet

Säilytys

Säilytä lasten ulottumattomissa. Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta.Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaan.

Tuoteseloste

Sisältää: Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, < 2% aromaatteja, 918-481-9

Tuoteturvallisuus

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Varo kemikaalin joutumista
silmiin, iholle tai vaatteisiin.Pienikin määrä sytytysnestettä nieltynä saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion. VAROITUS! Kuumaan grilliin tai hehkuville hiilille kaadettu neste saattaa syttyä hulmahduksenomaisesti.