Grill 100

Hajuton sytytysneste ulkokäyttöön, kuten grillihiilien ja nuotion sytytykseen.

Soveltuu myös valopetrolin asemasta lamppuihin ja lämmittimiin.

Pakkauskoko

1L

Käyttö

Käyttöturvallisuustiedote

Ohjeet

Säilytys

Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytä tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaan.

Tuoteseloste

Sisältää: Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas.

Tuoteturvallisuus

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Varo kemikaalin joutumista
silmiin, iholle tai vaatteisiin.Pienikin määrä sytytysnestettä nieltynä saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion. VAROITUS! Kuumaan grilliin tai hehkuville hiilille kaadettu neste saattaa syttyä hulmahduksenomaisesti.