Erikoispetroli

Polttoneste kohteisiin, joihin suositellaan valo- tai lämmityspetrolin käyttöä.

Soveltuu myös sisäkäyttöön esimerkiksi Wallas-tyyppisiin venelämmittimiin.

Ominaisuudet

Väritön, ei savuta.

Pakkauskoko

10L

Käyttö

Käyttöturvallisuustiedote

Ohjeet

Säilytys

Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytä tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaan.

Tuoteseloste

Sisältää: Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, < 2% aromaatteja.

Tuoteturvallisuus

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. VAROITUS! Kuumaan grilliin tai hehkuville hiilille kaadettu neste saattaa syttyä hulmahduksenomaisesti.